INFRA - Meeting

Targi Maszyn, Urządzeń i Technologii dla Infrastruktury

08 - 10 października 2008

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"



Program Targów Maszyn Urządzeń i Technologii dla Infrastruktury INFRA-Meeting 

            

8 październik (środa)

9:00 - 17:00

Ekspozycja otwarta dla publiczności 
10:30 - 14:00 

Konferencja zorganizowana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego i  Miesięcznik „Infrastruktura"
Temat: Kruszywa - mity i rzeczywistość

14:00 - 17:00 

Konferencja zorganizowana przez Sejmową Komisję Infrastruktury.
Temat Konferencji: „Śląski węzeł transportowy"

 
  • „Drogi krajowe" - wystąpienie przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  • „Drogi wojewódzkie" - wystąpienie przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
  • „Port Lotniczy Pyrzowice. Stan obecny i perspektywy" - wystąpienie przedstawiciela Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
  • „Modernizacja i inwestycje na liniach kolejowych na terenie woj. śląskiego" - wystąpienie przedstawiciela Polskich Linii Kolejowych Oddział Regionalny w Katowicach
  • „Organizacja transportu publicznego województwa śląskiego, jako największej aglomeracji w Polsce" - Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
  • „Euroterminal w Sławkowie"
 

Dyskusja na temat „Śląskiego węzła transportowego" z udziałem zaproszonych posłów, samorządowców województwa śląskiego, służb utrzymania ruchu i firm wykonawczych. 

11:00 - 16:00Dynamiczne pokazy maszyn budowlanych (ekspozycja zewnętrzna), przygotowae przez firmy: AMAGO, ASBUD, INTERHANDLER, RUDA, VOLVO

9 październik (czwartek)

9:00 - 17:00 

Ekspozycja otwarta dla publiczności 
11:00 - 14:00Forum dyskusyjne organizowane przez Wydawnictwo Elamed.
 Temat: "Aspekty prawne i procedury przetargowe a problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce" 
10:00 - 18:00 Seminarium w ramach XIV Międzynarodowych Targów GEA - Geodezja, Geoinżynieria  i Systemy Informacji Przestrzennej.* 
 Temat: „Zarządzanie IT w firmach o rozległej infrastrukturze, a rola Systemu Informacji Przestrzennej i korelacje z państwowymi systemami bazo-danowymi". 
 Moderatorzy seminarium: dr inż. Adam Iwaniak, dr  Andrzej Sambura

11:00 - 16:00 

Dynamiczne pokazy maszyn budowlanych (ekspozycja zewnętrzna), przygotowane przez firmy: AMAGO, ASBUD, INTERHANDLERM, RUDA, VOLVO

10 październik (piątek)

9:00 - 16:00 Ekspozycja otwarta dla publiczności
10:00 - 18:00 Seminarium w ramach XIV Międzynarodowych Targów GEA - Geodezja, Geoinżynieria  i Systemy Informacji Przestrzennej.* 
 Temat: "Systemy informacji geograficznej jako niezastąpione narzędzie w zarządzaniu miastem i województwem".  
11:00 - 14:00 Seminarium organizowane przez Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych SDMB 
 Temat: "Hipoteka budowlana jako zabezpieczenie należności w budownictwie" 
11:00 - 15:00

Szkolenie w ramach XIV Międzynarodowych Targów GEA - Geodezja, Geoinżynieria  i Systemy Informacji Przestrzennej.* 
Szkolenie organizowane przez firmę AUTODESK  i jej partnerów. (Wstęp wolny) 

11:00 - 15:00 

Dynamiczne pokazy maszyn budowlanych (ekspozycja zewnętrzna), przygotowane przez firmy: AMAGO, ASBUD, BROKER SERWIS INTERHANDLER, RUDA, VOLVO

* Szczegółowy Program Targów GEA (9-11.10.2008 r.) dostępny jest na www.gea.com.pl

 
Samochody Specjalne