SilesiaINNOWACJE

Forum Transferu Nowych Technologii, Innowacji i Rewitalizacji w Przemyśle

24 marca 2014

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Dziękujemy za udział w premierowej edycji Forum Transferu Nowych Technologii, Innowacji i Rewitalizacji w Przemyśle Silesia Innowacje

 

Wydarzenie odbyło się w dniu 24 marca 2014r w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu

 

Forum Silesia Innowacje to wydarzenie które było jedynym w swoim rodzaju spotkaniem dla branży w Polsce południowej, a jego tematyka skupiła się wokół szeroko rozumianych nowych technologii, innowacji i rewitalizacji w przemyśle w nawiązaniu do branży ochrony środowiska, automotive, energetyki i IT. Wydarzeniu temu merytorycznego wsparcia udzielił Prof. Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

Głównym celem organizacji Forum  było pobudzenie innowacyjnego myślenia w biznesie i nauce w kontekście możliwości pozyskiwania środków na innowacje w nowym okresie programowania.

 

Patronat Honorowy


  
 
 

 

Odbiorcami Forum byli przedsiębiorcy gotowi do upraktycznienia nauki poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi i wdrażanie wyników ich badań do przemysłu, firmy oraz instytucje promujące nowoczesne technologie oraz gminy naszego regionu oferujące przedsiębiorcom tereny inwestycyjne wymagające rewitalizacji.

 

Ważnym elementem Forum była Konferencja pt.: „Rewitalizacja i innowacyjność w gospodarce” organizowana przez Urząd Miasta Sosnowiec, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Biuro Poselskie prof. Jerzego Buzka, Sosnowiecki Parki Naukowo-Technologiczny oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Honorowym gościem i jednocześnie otwierającym spotkanie był Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek.
 
 
Organizatorzy Konferencji: