SAMORZĄD

Targi Usług dla Gmin i Powiatów

21 - 22 maja 2014

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR" Zakres branżowy Targów SAMORZĄD:

 

- energetyka elektryczna i cieplna
- systemy oświetleniowe
- infrastruktura drogowa, zarządzanie ruchem, utrzymanie ulic i wiaduktów
- utrzymanie czystości
- budownictwo społeczne / komunalne
- budownictwo mieszkaniowe
- systemy bezpieczeństwa i monitoringu
- zagospodarowanie przestrzenne
- cyfryzacja i informatyzacja
- placówki oświatowe, kulturalne i społeczne
- transport publiczny
- cmentarze komunalne
- ochrona zdrowia
- edukacja