Praca

 
Expo Silesia - największe centrum wystawiennicze w południowej Polsce.
Więcej informacji na temat naszej firmy można znaleźć na stronie www.exposilesia.pl

Poszukujemy osób do pracy w Centrum Targowo-Wystawienniczym "Expo Silesia"
w Sosnowcu na stanowisku:

Pracownik Techniczny Obiektu

Miejsce pracy: Sosnowiec

Ze swej strony oferujemy:

 • stałe zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat,
 • konkurencyjne na rynku wynagrodzenie wsparte motywacyjnym systemem wynagradzania,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w stabilnej, nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość wykonania uprawnień do powierzonych prac u pracodawcy.

Do zadań wybranej osoby będzie należało:

 • wykonywanie  powierzonych prac przy naprawach, remontach, konserwacji urządzeń energetycznych, wodnych, kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, chłodniczej gazowej, sprężonego powietrza, tryskaczowej,
 • wykonywanie powierzonych prac przy eksploatacji, konserwacji, naprawy sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • wykonywanie prac budowlanych i  remontowych zgodnie z obowiązującą sztuką i normami budowlanymi.
        
Nasze wymagania:

 • uprawnienia do prowadzenia ww. prac; uwaga: możliwość zrobienia uprawnień u pracodawcy,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kategorii B.

praca-expo@exposilesia.pl

z dopiskiem: Pracownik Techniczny Obiektu

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252032, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowana pod numerem NIP 9591726258, REGON 260077082, kapitał zakładowy w kwocie 1.227.000 PLN, adres e-mail: exposilesia@exposilesia.pl.
2) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: exposilesia@exposilesia.pl lub adres korespondencyjny: Expo Silesia sp. z o.o., ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec
3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane
na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Expo Silesia sp. z o.o. w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Expo Silesia sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z przepisami Kodeksu Pracy, a w zakresie danych niewymagalnych przepisami prawa podstawą prawną przetwarzania jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji nie później niż 30 dni po jej zakończeniu,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające działające na zlecenie Administratora, m.in. dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi kadrowe przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratorów,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie tych danych oznacza brak możliwości rozpatrzenia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

Treść zgody kandydata, którą powinien zamieścić w CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.