LUMENexpo

Targi Techniki Świetlnej

4 - 5 grudnia 2018

Promocja do 31 października 2018r., ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA DO GRONA WYSTAWCÓW

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"PROGRAM Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo

i Salonu Elektrotechniki Przemysłowej

 

4-5 grudnia 2018

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

 

        

 

 

 

PIERWSZY DZIEŃ – 4 grudnia 2018 (wtorek)

 

 
GODZINA
PROGRAM
  
9:00
Otwarcie targów dla Zwiedzających
  

9:00-

11:00

Informacje nt. wymagań prawnych dla wyrobów elektrotechnicznych i sprzętu oświetleniowego (przepisy UE: m.in. Dyrektywa LVD, EMC, RoHS, rozporządzenia; przepisy krajowe;  normy zharmonizowane) – stoisko „ZETOM” Katowice                       
  
11:00
Uroczyste otwarcie targów
  

11:20-

12:50

KONFERENCJA pt.: "JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DLA WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO", sesja I, Organizatorzy: „ZETOM” Katowice, Expo Silesia, sala konferencyjna nr 4
  
11:20
Otwarcie konferencji, „Zetom” Katowice, Expo Silesia
  
11:20
RoHS, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Zakład Chemii Analitycznej
  
11:30
Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia – oznakowanie CE, „ZETOM” Katowice
  
12:00
Rewitalizacja  istniejących systemów oświetleniowych (wewnętrznych i zewnętrznych) na LED z zastosowaniem systemów sterowania w sytuacji, kiedy nie ma magistrali DALI, Fagerhult Sp. z o.o.
  
12:30
Zagrożenia fotobiologiczne opraw oświetleniowych, „ZETOM” Katowice
  
12:50
Zamknięcie sesji I konferencji, „ZETOM” Katowice
  

13:00-

15:50

KONFERENCJA pt.: "JAKOŚĆ OŚWIETLENIA", Organizatorzy: Zarząd Główny SEP i Biuro Badawcze ds. Jakości SEP, Expo Silesia, sala konferencyjna nr 4
  
13:00
Wprowadzenie, Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP, Expo Silesia
  
13:10
Prezentacja 1:
Rodzaje i korzyści z dobrowolnej certyfikacji wyrobów w branży oświetleniowej, Marcin Ocioszyński – Dyrektor BBJ SEP
 Prezentacja ma na celu omówienie rodzajów certyfikacji wg. normy PN-EN ISO/IEC 17067 oraz korzyści wynikających z danego typu certyfikacji dla wszystkich stron rynku : producentów i importerów, odbiorców i użytkowników końcowych orza organów władzy i samorządów. W szczególności omówiona będzie certyfikacja typu 5 na znak ENEC i ENEC PLUS wydawany przez sygnatariuszy porozumienia ENEC w ramach międzynarodowej organizacji ETICS - European Electrical Products Certification Association  www.etics.org
  
13:30
Prezentacja 2:
Norma EN 60598-1:2015 oraz jej zmiana A1:2018 – co dodała a co zmieniła w wymaganiach, BBJ SEP
 
Prezentacja ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian, które wprowadzone zostały w normie EN 60598-1:2015 dot. opraw oświetleniowych tj. wprowadzenie nowego podziału źródeł światła, dodanie wymagań dla zagrożenia światłem niebieskim (fotobiologia), zmiana wymagań w zakresie zagrożenia przed porażeniem prądem elektrycznym czy izolacji między poszczególnymi obwodami oprawy. Dodatkowo przedstawione zostaną najważniejsze zmiany, które wprowadza zmiana A1 do w/w normy tj. EN 60598-1:2015/A1:2018, tj. Aneks ZZ dotyczący relacji między wymaganiami dyrektywy LVD a poszczególnymi działami normy.
  
13:50
Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych Gości - specjalistów ze świata przemysłowego i akademickiego. Prowadzący panel -  Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP
  
14:50
Prezentacje firm 
  
15:50
Zamknięcie konferencji
  
16:00
Zamknięcie pierwszego dnia targów
  

 

DRUGI DZIEŃ – 5 grudnia 2018 (środa)

 

  
GODZINA
PROGRAM
  
9:00
Otwarcie targów dla Zwiedzających
  

9:00-

15:00

Informacje nt. wymagań prawnych dla wyrobów elektrotechnicznych i sprzętu oświetleniowego (przepisy UE: m.in. Dyrektywa LVD, EMC, RoHS, rozporządzenia; przepisy krajowe;  normy zharmonizowane) – stoisko „ZETOM” Katowice                       
  

10:00-

12:30

KONFERENCJA pt.: "JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DLA WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO", sesja II, Organizatorzy: „ZETOM” Katowice, Expo Silesia, sala konferencyjna nr 4
  
10:00
Projekt oświetlenia w aspekcie praktycznej techniki świetlnej i estetycznej architektury światła - studium przypadku, „ZETOM” Katowice
  
10:30
Dynamiczny system oświetlenia awaryjnego, Hybryd sp. z o.o.
  
11:00
Autonomiczny system sterowania oprawami Spectrum, Wojnarowscy Sp. z o.o.
  
11:30
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży elektrotechnicznej, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Inżynierii Produkcji
  
11:45
Elektromobilność, „ZETOM” Katowice
  
12:00
Dyskusja
  
12:30
Zamknięcie sesji II konferencji, „ZETOM” Katowice
  
10:00 - 12:00
Prezentacja pt.: „ANALIZA ASPEKTÓW TERMICZNYCH ORAZ NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE OPRAW ZE ŹRÓDŁAMI LED DO OŚWIETLENIA MIEJSCA PRACY”, Organizator: firma Teknosystem Sp. z o.o., sala konferencyjna nr 3
  
10:00 - 14:00
Szkolenie pt.: „TEMPERATURA OTOCZENIA JAKO GŁÓWNY CZYNNIK WYBORU ROZWIĄZANIA DLA OPRAW PRACUJĄCYCH W TRUDNYCH WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH I STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM”, Organizator: GRUPA WOLFF, sala konferencyjna nr 2
  
15:00

Zamknięcie drugiego dnia targów

  
  
Uwaga:Program z dnia 19.10.2018. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.