KOMPOZYTmeeting

Salon Technologii i Materiałów Kompozytowych

27 - 28 lutego 2019

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"

Rejestracja na

1. Seminarium, pt.: "Bezpieczeństwo pracy w środowisku przemysłowym"

Organizatorzy: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o., Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Katedra Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej, Expo Silesia Sp. z o.o.

organizowane w dniu 27 lutego 2019 r.

2. Branżowe warsztaty eksperckie i seminarium pt.: "Materiały Kompozytowe w Przemyśle Motoryzacyjnym i Lotnictwie"

Organizatorzy: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, Polski Klaster Technologii Kompozytowych, Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych, Expo Silesia Sp. z o.o.

organizowane w dniu 27 lutego 2019 r.

3. Konferencję pt.: "Współczesne produkcja - kultura prężnego i szybkiego działania"

Organizatorzy: Fundacja Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu, Expo Silesia Sp. z o.o.

organizowaną w dniu 28 lutego 2019 r.

Niniejszej rejestracji można dokonać do dnia 26 lutego 2019 r. do godziny 20:00.
Poprawne dokonanie rejestracji uprawnia do bezpłatnego wstępu na konferencję/seminarium.

Miejsce:
Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec* pola wymagane / required fields

Konferencja / Conference: *

Imię / Name: *

Nazwisko / Surname: *

Firma / Company: *

Ulica / Street: *

Numer / Number: *

Miasto / City: *

Kod pocztowy / Post code: *

Stanowisko / Position: *

Branża / Trade: *

Nr. telefonu / Phone number: *

e-mail: *
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na powyższe uniemożliwia rejestrację w serwisie.

It is voluntary to provide personal data, but the lack of consent to the above makes it impossible to register in the service.