HydroSilesia

Forum Gospodarki Wodnej i Ściekowej

24 - 25 października 2018

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"  Forum Gospodarki Wodnej i Ściekowej Hydrosilesia
 
 
„Wdrażanie nowych uregulowań gospodarowania wodami w pierwszym roku obowiązywania prawa wodnego”.
 
Organizatorami panelu są: Śląski Klaster Wodny, Polska Izba Ekologii i Expo Silesia Sp. z o.o.
 
 
 
„Gospodarowanie wodami opadowymi w miastach w aspekcie negatywnych skutków zmian klimatu”.
 
Organizatorami panelu są: Główny Instytut Górnictwa i Expo Silesia Sp. z o.o.
 
*Osoby zainteresowane uczestnictwem w Forum prosimy o kontakt ze Śląskim Klastrem Wodnym pod nr. tel. 32 60 38 681 lub office@slaskiklasterwodny.pl