ExpoWELDING

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING

18 - 20 października 2016

Dziękujemy wszystkim za udział ! Już dziś zapraszamy na następną edycję w 2018 roku !

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Przywilej pierwszeństwa z wystawy – INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Patentowego opublikowanym  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 6 września 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 893) Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING organizowane w dniach 18-20 października 2016r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym  Expo Silesia w Sosnowcu,                         posiadają przywilej pierwszeństwa z wystawy.Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013r. poz. 140, z późn. zm.) pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oznacza się według daty wystawienia wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na jednej z wymienionych powyżej wystaw, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia. Dla spełnienia powyższych przesłanek konieczne jest uzyskanie dowodu potwierdzającego wystawienie wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na wymienionej powyżej wystawie. Dowody takie będą wydawane wyłącznie w czasie trwania wystawy. Prosimy więc o odpowiednio wczesne zgłaszanie potrzeby uzyskania zaświadczenia w Biurze Obsługi Targów lub pod numerem telefonu 510 030 859.


Zarząd Targów