EXPOShooting

Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu

5 - 7 kwietnia 2019

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"

Rejestracja Zwiedzających
Międzynarodowe Targi Łowieckie EXPOHUNTING
5-7 kwietnia 2019 r.
Centrum Targowo - Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 124

Poprawne dokonanie rejestracji uprawnia do zakupu BILETU ULGOWEGO w KASIE.

Poprawne dokonanie rejestracji uprawnia posiadacza ZAPROSZENIA do BEZPŁATEGO WSTĘPU.
Zaproszenie należy okazać w Biurze Obsługi Zwiedzających.

Niniejszej rejestracji można dokonać do dnia 04.04.2019 r. do godziny 20:00

Registration of Visitors
International Hunting Fair EXPOHUNTING
5-7 April 2019
Expo Silesia Fair and Exhibition Centre in Sosnowiec, at ul. Braci Mieroszewskich 124

After correct registration you are entitled to purchase a DISCOUNT TICKET at the CASH DESK.

Correct registration entitles the holders of INVITATIONS to a FREE ADMISSION.
The invitations must be shown at the Visitor's Information Desk.

The deadline for registration is on 04.04.2019, until 20:00* pola wymagane / required fields

Targi / Fair: *

Imię / Name: *

Nazwisko / Surname: *

Firma / Company: *

Ulica / Street: *

Numer / Number: *

Miasto / City: *

Kod pocztowy / Post code: *

Stanowisko / Position: *

Branża / Trade: *

Nr. telefonu / Phone number: *

e-mail: *


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na powyższe uniemożliwia rejestrację w serwisie.

It is voluntary to provide personal data, but the lack of consent to the above makes it impossible to register in the service.