ExpoOPAKOWANIA

Targi Opakowań

21 - 22 listopada 2018

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"

Rejestracja Zwiedzających na
Targi Technologii Klejenia ExpoBONDING
Targi Uszczelnień i Technik Uszczelniania ExpoSEALING
Targi Opakowań ExpoOPAKOWANIA
Targi Ważenia i Dozowania WAGexpo
Forum Silesia3D Print

organizowane w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu,
ul. Braci Mieroszewskich 124 w dniach
21-22 listopada 2018 r.

Niniejszej rejestracji można dokonać
do dnia 20 listopada 2018 r. do godziny 20:00


Poprawne dokonanie rejestracji uprawnia do bezpłatnego wstępu.

Rejestracja obowiązuje również osoby posiadające ZAPROSZENIA, które chcą skorzystać z wstępu bezpłatnego.

Registration for visitors of:
Bonding Technology Fair ExpoBONDING
Sealing and Sealing Technique Fair ExpoSEALING
Packaging Fair ExpoOPAKOWANIA
Weighing and Dosing Fair WAGexpo
Forum Silesia 3D Print

organized in Expo Silesia Exhibition Centre in Sosnowiec, Braci Mieroszewskich st. 124
from 21st to 22nd November 2018

This registration is open until 20 of November 2018, 8:00 p.m.

The registration will entitle you to free entrance.
The registration is also valid for persons with INVITATIONS who are entitled to free entrance.* pola wymagane / required fields

Targi / Fair: *

Imię / Name: *

Nazwisko / Surname: *

Firma / Company: *

Ulica / Street: *

Numer / Number: *

Miasto / City: *

Kod pocztowy / Post code: *

Stanowisko / Position: *

Branża / Trade: *

Nr. telefonu / Phone number: *

e-mail: *


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na powyższe uniemożliwia rejestrację w serwisie.

It is voluntary to provide personal data, but the lack of consent to the above makes it impossible to register in the service.