EXPOHunting

Międzynarodowe Targi Łowieckie

16 - 18 marca 2018

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu Facebook.

Relacja z targów EXPOHunting 2017

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"PIERWSZE POLOWANIE:

Wobec zwierząt łownych stosuje się różne metody i sposoby określania wieku. Inne metody są stosowane wobec zwierząt żywych a inne wobec pozyskanych. Jaka metoda jest najbardziej dokładna w ocenie wieku rogacza dokonywanej bezpośrednio po strzeleniu zwierzyny?

A. Forma, masa i rozmiar parostków, wielkość możdżeni i wygląd róży
B. Ogólna ocena wyglądu zwierzyny, masa tuszy, wielkość maski twarzowej i kolor sukni
C. Ocena uzębienia, obecność zębów mlecznych i stałych oraz stopień ich zużycia (starcia)

ODP. PRAWIDŁOWA: C
 
 
 
DRUGIE POLOWANIE:
 
W celu prowadzenia gospodarki łowieckiej koła łowieckie wydzierżawiają obwody łowieckie. Koła są więc stroną umowy dzierżawy jako dzierżawca. Kto podpisuje umowę dzierżawy obwodu leśnego jako wydzierżawiający?

A. Dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe
B. Właściwy dla położenia obwodu nadleśniczy
C. Polski Związek Łowiecki z upoważnienia Ministra Środowiska

ODP. PRAWIDŁOWA: A
 
 

 
 
TRZECIE POLOWANIE:
 
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej mogą polować w Polsce pod warunkiem ...

A. Posiadania uprawnień do wykonywania polowania w Państwie członkowskim UE
B. Posiadania uprawnień do wykonywania polowania w Państwie członkowskim UE i złożą egzamin uzupełniający z obowiązujących w Polsce przepisów
C. Posiadania uprawnień do wykonywania polowania w Państwie członkowskim UE i złożą w Polsce pełny egzamin jak każdy nowo przyjmowany członek PZŁ

ODP. PRAWIDŁOWA: B
 
 

 
 
 CZWARTE POLOWANIE:
 
 
Kto podczas wykonywania polowania strzela w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań mieszkalnych popełnia ...

A. wykroczenie zagrożone karą grzywny
B. przestępstwo zagrożone karą ograniczenia bądź pozbawienia wolności
C. wykroczenie (przy czynie popełnionym nieumyślnie) lub przestępstwo jeśli czyn ten dokonany jest umyślnie.

ODP. PRAWIDŁOWA: A