EkoWASTE

Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych

21- 22 maja 2014

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"GOSPODARKA ODPADAMI

Gromadzenie i transport odpadów

Pojemniki i sprzęt do zbiórki odpadów

Sortowanie odpadów

Termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii

Paliwo alternatywne z odpadów

Instalacje i urządzenia do produkcji paliwa alternatywnego

Usuwanie zanieczyszczeń z miejsc skażonych

Składowanie odpadów

Rekultywacja 

Urządzenia do analizy i kontroli gleby i odpadów

Urządzenia zmniejszające objętość odpadów

Urządzenia do transportu odpadów

Urządzenia i maszyny dla składowisk odpadów

Urządzenia i maszyny dla sortowni odpadów

Urządzenia i maszyny do unieszkodliwiania odpadów

 

RECYKLING

Odzyskiwanie, recykling i utylizacja:

- papieru i kartonu

- plastiku i gumy

- szkła

- drewna

- metali żelaznych i nieżelaznych

- materiałów budowlanych z rozbiórki

- złomu samochodowego

- odpadów elektrycznych i elektronicznych

- rolnicza utylizacja szlamów

- redukcja odpadów

- redukcja toksyczności odpadów

- gromadzenie, sortowanie i recykling niebezpiecznych odpadów przemysłowych

- gromadzenie, sortowanie i recykling pozostałych odpadów przemysłowych

 

ORGANIZACJE ODZYSKU

 

TECHNIKA KOMUNALNA

Urządzenia, maszyny i pojazdy do utrzymania czystości ulic, chodników i parkingów

Urządzenia, maszyny i pojazdy do utrzymania czystości budynków

Urządzenia, maszyny i pojazdy do utrzymania terenów zielonych

 

POWIETRZE

Fizyko-chemiczna analiza, kontrola i pomiary

Przemysłowe filtry powietrzne

Urządzenia przemysłowe

 

KLIMAT

Technologie przyjazne dla klimatu (czyste technologie)

Instrumenty wspomagające redukcję emisji gazów cieplarnianych

Meteorologia

Usługi i doradztwo

 

ENERGIA

Wytwarzanie energii i ciepła

Magazynowanie i oszczędność energii 

Kontrola i zarządzanie energią

Kotłownie

Materiały, urządzenia, armatura, sprzęt

Sieci cieplne

Węzły cieplne

Inne

 

ENERGIA ODNAWIALNA

Energia wiatrowa

Energia wodna 

Energia słoneczna

Wody geotermalne 

Pompy cieplne

Biopaliwa stałe (biomasa), płynne, pelety i biogaz

 

HAŁAS I WIBRACJE 

Techniki pomiarowe 

Tłumienie, kontrola i ochrona

Systemy ograniczania hałasu

Osobista ochrona przed hałasem

Zwalczanie hałasów i wibracji w środowisku

Materiały dźwiękochłonne

Ekrany akustyczne

 

WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ORAZ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ W WARUNKACH ZAGROŻENIA

 

BUDOWNICTWO KOMUNALNE I ENERGETYCZNE

Generalne wykonawstwo inwestycji 

Usługi budowlano-montażowe

Dostawy konstrukcji stalowych

Montaż instalacji elektrycznej 

Inwestycje komunalne w zakresie ochrony środowiska

Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Budowa i rozbudowa składowisk i zakładów utylizacji 

Budowa i modernizacja sieci cieplnej

Gazyfikacja

Projektowanie

 

DORADZTWO I INSTYTUCJE OCHRONY  ŚRODOWISKA

Agencje międzyrządowe

Agencje i oddziały rządowe

Agencje pozarządowe i doradztwo

Organizacje branżowe 

Usługi doradcze i analityczne

 

SYSTEMY STEROWANIA I ROZWIĄZANIA  INFORMATYCZNE DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

JEDNOSTKI NAUKOWE I BADAWCZO-ROZWOJOWE

 

WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZE